A  A+ A+

Powiat kazimierski 

kazimierski
brak 14.58% 15.14% 15.69% 16.25% 16.81% 17.37% 17.92% 18.48% 19.04% 19.59%
danych 15.13% 15.68% 16.24% 16.80% 17.36% 17.91% 18.47% 19.03% 19.58% 20.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 837
Liczba ważnych kart:4 837
Frekwencja wyborcza:16.53%
Liczba głosów ważnych:4 647
% głosów ważnych:96.07%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  80  1.72
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  358  7.70
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  11  0.24
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  208  4.48
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  475  10.22
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  116  2.50
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 602  34.47
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 087  23.39
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  659  14.18
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  51  1.10
  Komitety razem 4 647  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bejsce 3 484  508  508  14.58  497  97.83
Czarnocin 3 372  610  610  18.09  590  96.72
Kazimierza Wielka 13 839  2 276  2 276  16.45  2 169  95.30
Opatowiec 3 062  617  617  20.15  591  95.79
Skalbmierz 5 507  826  826  15.00  800  96.85
Powiat ogółem 29 264  4 837  4 837  16.53  4 647  96.07