A  A+ A+

Gmina Bejsce

Bejsce
brak 14.58% 15.14% 15.69% 16.25% 16.81% 17.37% 17.92% 18.48% 19.04% 19.59%
danych 15.13% 15.68% 16.24% 16.80% 17.36% 17.91% 18.47% 19.03% 19.58% 20.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 484
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:508
Liczba ważnych kart:508
Frekwencja wyborcza:14.58%
Liczba głosów ważnych:497
% głosów ważnych:97.83%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  43  8.65
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.00
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  1.61
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  55  11.07
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  125  25.15
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  11  2.21
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  11  2.21
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  25  5.03
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  41  8.25
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  178  35.81
  Komitety razem 497  100