A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Bejsce

Bejsce
brak 1.18% 1.28% 1.39% 1.49% 1.59% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00% 2.11%
danych 1.27% 1.38% 1.48% 1.58% 1.69% 1.79% 1.89% 1.99% 2.10% 2.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 484
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:508
Liczba ważnych kart:508
Frekwencja wyborcza:14.58%
Liczba głosów ważnych:497
% głosów ważnych:97.83%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 2.21%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 6 54.55 1.21
BIŃCZYCKA Elżbieta 1 9.09 0.20
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 1 9.09 0.20
MARENIN Małgorzata Diana 1 9.09 0.20
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 0 0.00 0.00
ŻAK Monika Małgorzata 0 0.00 0.00
ZIMNIAK Robert Roman 0 0.00 0.00
MATHEA Anna Krystyna 0 0.00 0.00
WĄTROBA Sebastian Gabriel 2 18.18 0.40
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 0 0.00 0.00