A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kazimierski 

kazimierski
brak 1.18% 1.28% 1.39% 1.49% 1.59% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00% 2.11%
danych 1.27% 1.38% 1.48% 1.58% 1.69% 1.79% 1.89% 1.99% 2.10% 2.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 837
Liczba ważnych kart:4 837
Frekwencja wyborcza:16.53%
Liczba głosów ważnych:4 647
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:80
% 1.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bejsce 3 484  508  508  497  11  2.21
Czarnocin 3 372  610  610  590  1.36
Kazimierza Wielka 13 839  2 276  2 276  2 169  41  1.89
Opatowiec 3 062  617  617  591  1.18
Skalbmierz 5 507  826  826  800  13  1.63
Ogółem 29 264  4 837  4 837  4 647  80  1.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 37 46.25 0.80
BIŃCZYCKA Elżbieta 5 6.25 0.11
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 8 10.00 0.17
MARENIN Małgorzata Diana 3 3.75 0.06
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 3 3.75 0.06
ŻAK Monika Małgorzata 3 3.75 0.06
ZIMNIAK Robert Roman 3 3.75 0.06
MATHEA Anna Krystyna 2 2.50 0.04
WĄTROBA Sebastian Gabriel 14 17.50 0.30
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 2 2.50 0.04