A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat kazimierski 

kazimierski
brak 0.00% 0.06% 0.13% 0.19% 0.25% 0.32% 0.38% 0.44% 0.50% 0.57%
danych 0.05% 0.12% 0.18% 0.24% 0.31% 0.37% 0.43% 0.49% 0.56% 0.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 837
Liczba ważnych kart:4 837
Frekwencja wyborcza:16.53%
Liczba głosów ważnych:4 647
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 0.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bejsce 3 484  508  508  497  0.00
Czarnocin 3 372  610  610  590  0.00
Kazimierza Wielka 13 839  2 276  2 276  2 169  0.18
Opatowiec 3 062  617  617  591  0.34
Skalbmierz 5 507  826  826  800  0.63
Ogółem 29 264  4 837  4 837  4 647  11  0.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 6 54.55 0.13
BRONIEWICZ Michał Paweł 2 18.18 0.04
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 1 9.09 0.02
KALISZ Katarzyna Anna 2 18.18 0.04
SKWARŁO Cezary Szczepan 0 0.00 0.00
JANIK Katarzyna Edyta 0 0.00 0.00
PASZCZA Bartosz Marek 0 0.00 0.00
KOWRYGO Marcin Andrzej 0 0.00 0.00