A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat kazimierski 

kazimierski
brak 2.20% 2.52% 2.83% 3.15% 3.46% 3.78% 4.09% 4.41% 4.72% 5.04%
danych 2.51% 2.82% 3.14% 3.45% 3.77% 4.08% 4.40% 4.71% 5.03% 5.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 837
Liczba ważnych kart:4 837
Frekwencja wyborcza:16.53%
Liczba głosów ważnych:4 647
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:208
% 4.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bejsce 3 484  508  508  497  25  5.03
Czarnocin 3 372  610  610  590  13  2.20
Kazimierza Wielka 13 839  2 276  2 276  2 169  116  5.35
Opatowiec 3 062  617  617  591  14  2.37
Skalbmierz 5 507  826  826  800  40  5.00
Ogółem 29 264  4 837  4 837  4 647  208  4.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 82 39.42 1.76
BERKOWICZ Konrad Szczepan 74 35.58 1.59
LEWICKI Dawid Marian 9 4.33 0.19
JAMRO Szymon 5 2.40 0.11
SZTERLEJA Barbara Maria 2 0.96 0.04
CZARNEK Norbert Jerzy 3 1.44 0.06
BANDUŁA Magdalena Maria 3 1.44 0.06
RYŚ Anna Magdalena 3 1.44 0.06
SAWICKA Nina Anna 5 2.40 0.11
SZATAN Jarosław Kazimierz 22 10.58 0.47