A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kazimierski 

kazimierski
brak 14.72% 15.88% 17.03% 18.19% 19.34% 20.50% 21.66% 22.81% 23.97% 25.12%
danych 15.87% 17.02% 18.18% 19.33% 20.49% 21.65% 22.80% 23.96% 25.11% 26.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 837
Liczba ważnych kart:4 837
Frekwencja wyborcza:16.53%
Liczba głosów ważnych:4 647
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:1 087
% 23.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bejsce 3 484  508  508  497  125  25.15
Czarnocin 3 372  610  610  590  110  18.64
Kazimierza Wielka 13 839  2 276  2 276  2 169  570  26.28
Opatowiec 3 062  617  617  591  87  14.72
Skalbmierz 5 507  826  826  800  195  24.38
Ogółem 29 264  4 837  4 837  4 647  1 087  23.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 273 25.11 5.87
DUDA Andrzej Sebastian 281 25.85 6.05
TERLECKI Ryszard Iwon 20 1.84 0.43
GOSIEWSKA Beata Barbara 308 28.33 6.63
MURZYN Leszek 9 0.83 0.19
PALUCH Anna 10 0.92 0.22
BARTUŚ Barbara Halina 11 1.01 0.24
PĘK Bogdan Marek 127 11.68 2.73
BUBULA Barbara Ewa 41 3.77 0.88
CZESAK Edward Stanisław 7 0.64 0.15