A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Końskie

Końskie
brak 5.46% 8.18% 10.90% 13.62% 16.34% 19.06% 21.78% 24.50% 27.22% 29.94%
danych 8.17% 10.89% 13.61% 16.33% 19.05% 21.77% 24.49% 27.21% 29.93% 32.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 493
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 853
Liczba ważnych kart:6 853
Frekwencja wyborcza:22.47%
Liczba głosów ważnych:6 598
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:360
% 5.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 191 53.06 2.89
KOZAK Wojciech 5 1.39 0.08
KURTYKA Halina Ewa 14 3.89 0.21
SORYS Stanisław Andrzej 0 0.00 0.00
OCZKOWICZ Beata 45 12.50 0.68
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 3 0.83 0.05
PAWLAK Mirosław Antoni 46 12.78 0.70
KAŁA Józef 1 0.28 0.02
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 54 15.00 0.82
DUTKA Bronisław 1 0.28 0.02