A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat konecki 

konecki
brak 5.46% 8.18% 10.90% 13.62% 16.34% 19.06% 21.78% 24.50% 27.22% 29.94%
danych 8.17% 10.89% 13.61% 16.33% 19.05% 21.77% 24.49% 27.21% 29.93% 32.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 614
Liczba ważnych kart:13 614
Frekwencja wyborcza:19.65%
Liczba głosów ważnych:13 029
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:1 355
% 10.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Fałków 3 941  503  503  471  85  18.05
Gowarczów 3 849  631  631  596  98  16.44
Końskie 30 493  6 853  6 853  6 598  360  5.46
Radoszyce 7 407  1 298  1 298  1 243  240  19.31
Ruda Maleniecka 2 705  738  738  698  228  32.66
Słupia (Konecka) 2 814  487  487  469  89  18.98
Smyków 2 997  579  579  559  83  14.85
Stąporków 15 061  2 525  2 525  2 395  172  7.18
Ogółem 69 267  13 614  13 614  13 029  1 355  10.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 617 45.54 4.74
KOZAK Wojciech 23 1.70 0.18
KURTYKA Halina Ewa 25 1.85 0.19
SORYS Stanisław Andrzej 5 0.37 0.04
OCZKOWICZ Beata 218 16.09 1.67
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 8 0.59 0.06
PAWLAK Mirosław Antoni 311 22.95 2.39
KAŁA Józef 3 0.22 0.02
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 132 9.74 1.01
DUTKA Bronisław 13 0.96 0.10