A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Ruda Maleniecka

Ruda Maleniecka
brak 5.46% 8.18% 10.90% 13.62% 16.34% 19.06% 21.78% 24.50% 27.22% 29.94%
danych 8.17% 10.89% 13.61% 16.33% 19.05% 21.77% 24.49% 27.21% 29.93% 32.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 705
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:738
Liczba ważnych kart:738
Frekwencja wyborcza:27.28%
Liczba głosów ważnych:698
% głosów ważnych:94.58%
Liczba głosów na listy komitetu:228
% 32.66%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 81 35.53 11.60
KOZAK Wojciech 1 0.44 0.14
KURTYKA Halina Ewa 1 0.44 0.14
SORYS Stanisław Andrzej 1 0.44 0.14
OCZKOWICZ Beata 82 35.96 11.75
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 0 0.00 0.00
PAWLAK Mirosław Antoni 60 26.32 8.60
KAŁA Józef 0 0.00 0.00
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 1 0.44 0.14
DUTKA Bronisław 1 0.44 0.14