A  A+ A+

Miasto Działoszyce

Działoszyce
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 431
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:649
Liczba ważnych kart:649
Frekwencja wyborcza:14.65%
Liczba głosów ważnych:623
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne