A  A+ A+

Powiat pińczowski 

pińczowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 091
Liczba ważnych kart:6 091
Frekwencja wyborcza:17.63%
Liczba głosów ważnych:5 847
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działoszyce 4 431  649  649  623  0.00
Kije 3 745  648  648  615  0.00
Michałów 3 885  615  615  575  0.00
Pińczów 18 589  3 549  3 549  3 427  0.00
Złota 3 900  630  630  607  0.00
Ogółem 34 550  6 091  6 091  5 847  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne