A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Michałów

Michałów
brak 0.32% 0.40% 0.49% 0.57% 0.65% 0.74% 0.82% 0.90% 0.98% 1.07%
danych 0.39% 0.48% 0.56% 0.64% 0.73% 0.81% 0.89% 0.97% 1.06% 1.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 885
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:615
Liczba ważnych kart:615
Frekwencja wyborcza:15.83%
Liczba głosów ważnych:575
% głosów ważnych:93.50%
Liczba głosów na listy komitetu:2
% 0.35%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 0 0.00 0.00
BRONIEWICZ Michał Paweł 0 0.00 0.00
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 0 0.00 0.00
KALISZ Katarzyna Anna 0 0.00 0.00
SKWARŁO Cezary Szczepan 0 0.00 0.00
JANIK Katarzyna Edyta 0 0.00 0.00
PASZCZA Bartosz Marek 0 0.00 0.00
KOWRYGO Marcin Andrzej 2 100.00 0.35