A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Pińczów

Pińczów
brak 1.57% 1.81% 2.06% 2.30% 2.54% 2.79% 3.03% 3.27% 3.51% 3.76%
danych 1.80% 2.05% 2.29% 2.53% 2.78% 3.02% 3.26% 3.50% 3.75% 4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 589
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 549
Liczba ważnych kart:3 549
Frekwencja wyborcza:19.09%
Liczba głosów ważnych:3 427
% głosów ważnych:96.56%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 4.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 51 37.23 1.49
BIŃCZYCKA Elżbieta 9 6.57 0.26
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 27 19.71 0.79
MARENIN Małgorzata Diana 20 14.60 0.58
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 4 2.92 0.12
ŻAK Monika Małgorzata 4 2.92 0.12
ZIMNIAK Robert Roman 5 3.65 0.15
MATHEA Anna Krystyna 0 0.00 0.00
WĄTROBA Sebastian Gabriel 16 11.68 0.47
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 1 0.73 0.03