A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Pińczów

Pińczów
brak 0.32% 0.40% 0.49% 0.57% 0.65% 0.74% 0.82% 0.90% 0.98% 1.07%
danych 0.39% 0.48% 0.56% 0.64% 0.73% 0.81% 0.89% 0.97% 1.06% 1.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 589
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 549
Liczba ważnych kart:3 549
Frekwencja wyborcza:19.09%
Liczba głosów ważnych:3 427
% głosów ważnych:96.56%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 0.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 1 9.09 0.03
BRONIEWICZ Michał Paweł 2 18.18 0.06
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 1 9.09 0.03
KALISZ Katarzyna Anna 1 9.09 0.03
SKWARŁO Cezary Szczepan 0 0.00 0.00
JANIK Katarzyna Edyta 3 27.27 0.09
PASZCZA Bartosz Marek 1 9.09 0.03
KOWRYGO Marcin Andrzej 2 18.18 0.06