A  A+ A+

Gmina Złota

Złota
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 900
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:630
Liczba ważnych kart:630
Frekwencja wyborcza:16.15%
Liczba głosów ważnych:607
% głosów ważnych:96.35%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne