A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Czarnków

Czarnków
brak 4.60% 6.10% 7.61% 9.11% 10.62% 12.12% 13.62% 15.13% 16.63% 18.14%
danych 6.09% 7.60% 9.10% 10.61% 12.11% 13.61% 15.12% 16.62% 18.13% 19.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 718
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 383
Liczba ważnych kart:1 383
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:1 306
% głosów ważnych:94.43%
Liczba głosów na listy komitetu:192
% 14.70%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 66 34.38 5.05
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 16 8.33 1.23
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 21 10.94 1.61
JANKOWIAK Wojciech 4 2.08 0.31
SZALCZYK Zofia Barbara 19 9.90 1.45
PASZYK Krzysztof Michał 34 17.71 2.60
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 3 1.56 0.23
KUBIAK Andrzej 6 3.13 0.46
CHOJNACKA Andżelika Helena 12 6.25 0.92
BAUMGART Marek Piotr 11 5.73 0.84