A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 

czarnkowsko-trzcianecki
brak 4.60% 6.10% 7.61% 9.11% 10.62% 12.12% 13.62% 15.13% 16.63% 18.14%
danych 6.09% 7.60% 9.10% 10.61% 12.11% 13.61% 15.12% 16.62% 18.13% 19.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 258
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 970
Liczba ważnych kart:11 970
Frekwencja wyborcza:17.28%
Liczba głosów ważnych:11 394
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:1 073
% 9.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czarnków 9 065  2 097  2 097  2 000  92  4.60
Czarnków 8 718  1 383  1 383  1 306  192  14.70
Drawsko 4 763  731  731  701  63  8.99
Krzyż Wielkopolski 7 034  1 088  1 088  1 045  52  4.98
Lubasz 5 742  999  999  961  180  18.73
Połajewo 4 849  775  775  723  142  19.64
Trzcianka 19 073  3 332  3 332  3 196  217  6.79
Wieleń 10 014  1 565  1 565  1 462  135  9.23
Ogółem 69 258  11 970  11 970  11 394  1 073  9.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 355 33.08 3.12
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 69 6.43 0.61
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 83 7.74 0.73
JANKOWIAK Wojciech 33 3.08 0.29
SZALCZYK Zofia Barbara 83 7.74 0.73
PASZYK Krzysztof Michał 257 23.95 2.26
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 44 4.10 0.39
KUBIAK Andrzej 54 5.03 0.47
CHOJNACKA Andżelika Helena 39 3.63 0.34
BAUMGART Marek Piotr 56 5.22 0.49