A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Lubasz

Lubasz
brak 4.60% 6.10% 7.61% 9.11% 10.62% 12.12% 13.62% 15.13% 16.63% 18.14%
danych 6.09% 7.60% 9.10% 10.61% 12.11% 13.61% 15.12% 16.62% 18.13% 19.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 742
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:999
Liczba ważnych kart:999
Frekwencja wyborcza:17.40%
Liczba głosów ważnych:961
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:180
% 18.73%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 63 35.00 6.56
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 5 2.78 0.52
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 14 7.78 1.46
JANKOWIAK Wojciech 11 6.11 1.14
SZALCZYK Zofia Barbara 19 10.56 1.98
PASZYK Krzysztof Michał 38 21.11 3.95
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 2 1.11 0.21
KUBIAK Andrzej 15 8.33 1.56
CHOJNACKA Andżelika Helena 4 2.22 0.42
BAUMGART Marek Piotr 9 5.00 0.94