A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Drawsko

Drawsko
brak 4.60% 6.10% 7.61% 9.11% 10.62% 12.12% 13.62% 15.13% 16.63% 18.14%
danych 6.09% 7.60% 9.10% 10.61% 12.11% 13.61% 15.12% 16.62% 18.13% 19.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 763
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:731
Liczba ważnych kart:731
Frekwencja wyborcza:15.35%
Liczba głosów ważnych:701
% głosów ważnych:95.90%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 8.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 17 26.98 2.43
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 4 6.35 0.57
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 6 9.52 0.86
JANKOWIAK Wojciech 1 1.59 0.14
SZALCZYK Zofia Barbara 4 6.35 0.57
PASZYK Krzysztof Michał 21 33.33 3.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 3 4.76 0.43
KUBIAK Andrzej 5 7.94 0.71
CHOJNACKA Andżelika Helena 1 1.59 0.14
BAUMGART Marek Piotr 1 1.59 0.14