A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Trzcianka

Trzcianka
brak 4.60% 6.10% 7.61% 9.11% 10.62% 12.12% 13.62% 15.13% 16.63% 18.14%
danych 6.09% 7.60% 9.10% 10.61% 12.11% 13.61% 15.12% 16.62% 18.13% 19.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 073
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 332
Liczba ważnych kart:3 332
Frekwencja wyborcza:17.47%
Liczba głosów ważnych:3 196
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:217
% 6.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 51 23.50 1.60
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 20 9.22 0.63
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 8 3.69 0.25
JANKOWIAK Wojciech 3 1.38 0.09
SZALCZYK Zofia Barbara 9 4.15 0.28
PASZYK Krzysztof Michał 92 42.40 2.88
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 11 5.07 0.34
KUBIAK Andrzej 9 4.15 0.28
CHOJNACKA Andżelika Helena 8 3.69 0.25
BAUMGART Marek Piotr 6 2.76 0.19