A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Wieleń

Wieleń
brak 4.60% 6.10% 7.61% 9.11% 10.62% 12.12% 13.62% 15.13% 16.63% 18.14%
danych 6.09% 7.60% 9.10% 10.61% 12.11% 13.61% 15.12% 16.62% 18.13% 19.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 014
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 565
Liczba ważnych kart:1 565
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:1 462
% głosów ważnych:93.42%
Liczba głosów na listy komitetu:135
% 9.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 31 22.96 2.12
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 13 9.63 0.89
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 15 11.11 1.03
JANKOWIAK Wojciech 6 4.44 0.41
SZALCZYK Zofia Barbara 9 6.67 0.62
PASZYK Krzysztof Michał 31 22.96 2.12
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 6 4.44 0.41
KUBIAK Andrzej 11 8.15 0.75
CHOJNACKA Andżelika Helena 4 2.96 0.27
BAUMGART Marek Piotr 9 6.67 0.62