A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Połajewo

Połajewo
brak 4.60% 6.10% 7.61% 9.11% 10.62% 12.12% 13.62% 15.13% 16.63% 18.14%
danych 6.09% 7.60% 9.10% 10.61% 12.11% 13.61% 15.12% 16.62% 18.13% 19.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 849
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:775
Liczba ważnych kart:775
Frekwencja wyborcza:15.98%
Liczba głosów ważnych:723
% głosów ważnych:93.29%
Liczba głosów na listy komitetu:142
% 19.64%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 73 51.41 10.10
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 7 4.93 0.97
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 8 5.63 1.11
JANKOWIAK Wojciech 3 2.11 0.41
SZALCZYK Zofia Barbara 10 7.04 1.38
PASZYK Krzysztof Michał 17 11.97 2.35
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 9 6.34 1.24
KUBIAK Andrzej 4 2.82 0.55
CHOJNACKA Andżelika Helena 4 2.82 0.55
BAUMGART Marek Piotr 7 4.93 0.97