A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Krzyż Wielkopolski

Krzyż Wielkopolski
brak 4.60% 6.10% 7.61% 9.11% 10.62% 12.12% 13.62% 15.13% 16.63% 18.14%
danych 6.09% 7.60% 9.10% 10.61% 12.11% 13.61% 15.12% 16.62% 18.13% 19.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 034
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 088
Liczba ważnych kart:1 088
Frekwencja wyborcza:15.47%
Liczba głosów ważnych:1 045
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:52
% 4.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 19 36.54 1.82
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 1 1.92 0.10
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 5 9.62 0.48
JANKOWIAK Wojciech 1 1.92 0.10
SZALCZYK Zofia Barbara 5 9.62 0.48
PASZYK Krzysztof Michał 3 5.77 0.29
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 8 15.38 0.77
KUBIAK Andrzej 2 3.85 0.19
CHOJNACKA Andżelika Helena 4 7.69 0.38
BAUMGART Marek Piotr 4 7.69 0.38