A  A+ A+

Miasto Krzyż Wielkopolski

Krzyż Wielkopolski
brak 15.35% 16.13% 16.91% 17.68% 18.46% 19.24% 20.02% 20.80% 21.57% 22.35%
danych 16.12% 16.90% 17.67% 18.45% 19.23% 20.01% 20.79% 21.56% 22.34% 23.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 034
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 088
Liczba ważnych kart:1 088
Frekwencja wyborcza:15.47%
Liczba głosów ważnych:1 045
% głosów ważnych:96.05%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  28  2.68
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  18  1.72
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  147  14.07
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  293  28.04
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  49  4.69
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  23  2.20
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  81  7.75
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  354  33.88
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  52  4.98
  Komitety razem 1 045  100