A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Rychtal

Rychtal
brak 49.60% 50.70% 51.81% 52.91% 54.02% 55.12% 56.22% 57.33% 58.43% 59.54%
danych 50.69% 51.80% 52.90% 54.01% 55.11% 56.21% 57.32% 58.42% 59.53% 60.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:615
Liczba ważnych kart:615
Frekwencja wyborcza:19.39%
Liczba głosów ważnych:575
% głosów ważnych:93.50%
Liczba głosów na listy komitetu:293
% 50.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 44 15.02 7.65
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 242 82.59 42.09
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 2 0.68 0.35
JANKOWIAK Wojciech 0 0.00 0.00
SZALCZYK Zofia Barbara 2 0.68 0.35
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 2 0.68 0.35
KUBIAK Andrzej 0 0.00 0.00
CHOJNACKA Andżelika Helena 1 0.34 0.17
BAUMGART Marek Piotr 0 0.00 0.00