A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kępiński 

kępiński
brak 49.60% 50.70% 51.81% 52.91% 54.02% 55.12% 56.22% 57.33% 58.43% 59.54%
danych 50.69% 51.80% 52.90% 54.01% 55.11% 56.21% 57.32% 58.42% 59.53% 60.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 945
Liczba ważnych kart:10 945
Frekwencja wyborcza:24.47%
Liczba głosów ważnych:10 514
% głosów ważnych:96.06%
Liczba głosów na listy komitetu:5 564
% 52.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów 6 096  1 487  1 487  1 416  765  54.03
Bralin 4 634  1 172  1 172  1 122  558  49.73
Kępno 19 757  5 335  5 335  5 166  2 685  51.97
Łęka Opatowska 4 154  951  951  902  547  60.64
Perzów 3 066  511  511  494  245  49.60
Rychtal 3 172  615  615  575  293  50.96
Trzcinica 3 857  874  874  839  471  56.14
Ogółem 44 736  10 945  10 945  10 514  5 564  52.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 605 10.87 5.75
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 4 909 88.23 46.69
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 15 0.27 0.14
JANKOWIAK Wojciech 4 0.07 0.04
SZALCZYK Zofia Barbara 10 0.18 0.10
PASZYK Krzysztof Michał 3 0.05 0.03
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 5 0.09 0.05
KUBIAK Andrzej 2 0.04 0.02
CHOJNACKA Andżelika Helena 6 0.11 0.06
BAUMGART Marek Piotr 5 0.09 0.05