A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Osiek Mały

Osiek Mały
brak 1.80% 2.12% 2.44% 2.77% 3.09% 3.41% 3.73% 4.05% 4.38% 4.70%
danych 2.11% 2.43% 2.76% 3.08% 3.40% 3.72% 4.04% 4.37% 4.69% 5.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 652
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:705
Liczba ważnych kart:705
Frekwencja wyborcza:15.15%
Liczba głosów ważnych:675
% głosów ważnych:95.74%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 2.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 14 70.00 2.07
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 0 0.00 0.00
KŁOSOWSKI Krzysztof 0 0.00 0.00
BANAŚ Paulina Ewa 3 15.00 0.44
BANASZAK Maciej 0 0.00 0.00
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 0 0.00 0.00
SCHUPKE Stanisław 0 0.00 0.00
HAJDUŚ Bożena 1 5.00 0.15
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 0 0.00 0.00
KOSIŃSKA Monika 2 10.00 0.30