A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Golina

Golina
brak 0.52% 0.63% 0.74% 0.85% 0.96% 1.07% 1.17% 1.28% 1.39% 1.50%
danych 0.62% 0.73% 0.84% 0.95% 1.06% 1.16% 1.27% 1.38% 1.49% 1.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 569
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 528
Liczba ważnych kart:1 526
Frekwencja wyborcza:15.97%
Liczba głosów ważnych:1 446
% głosów ważnych:94.76%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 0.97%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 5 35.71 0.35
WITZBERG Maciej 1 7.14 0.07
WIŚNIEWSKI Maciej 0 0.00 0.00
BŁOSZYK Klaudia Justyna 2 14.29 0.14
JANUSZ Agata Joanna 1 7.14 0.07
JANKOWSKI Maciej Filip 0 0.00 0.00
TOMASZEWSKA Agnieszka 2 14.29 0.14
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 3 21.43 0.21
HANC Tomasz Ryszard 0 0.00 0.00