A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Golina

Golina
brak 9.23% 10.71% 12.19% 13.67% 15.15% 16.63% 18.11% 19.59% 21.07% 22.55%
danych 10.70% 12.18% 13.66% 15.14% 16.62% 18.10% 19.58% 21.06% 22.54% 24.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 569
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 528
Liczba ważnych kart:1 526
Frekwencja wyborcza:15.97%
Liczba głosów ważnych:1 446
% głosów ważnych:94.76%
Liczba głosów na listy komitetu:270
% 18.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 42 15.56 2.90
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 9 3.33 0.62
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 82 30.37 5.67
JANKOWIAK Wojciech 1 0.37 0.07
SZALCZYK Zofia Barbara 2 0.74 0.14
PASZYK Krzysztof Michał 1 0.37 0.07
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 4 1.48 0.28
KUBIAK Andrzej 4 1.48 0.28
CHOJNACKA Andżelika Helena 124 45.93 8.58
BAUMGART Marek Piotr 1 0.37 0.07