A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat koniński 

koniński
brak 9.23% 10.71% 12.19% 13.67% 15.15% 16.63% 18.11% 19.59% 21.07% 22.55%
danych 10.70% 12.18% 13.66% 15.14% 16.62% 18.10% 19.58% 21.06% 22.54% 24.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:101 798
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 976
Liczba ważnych kart:15 968
Frekwencja wyborcza:15.69%
Liczba głosów ważnych:15 113
% głosów ważnych:94.65%
Liczba głosów na listy komitetu:2 102
% 13.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Golina 9 569  1 528  1 526  1 446  270  18.67
Grodziec 4 151  566  566  541  130  24.03
Kazimierz Biskupi 9 014  1 555  1 554  1 484  139  9.37
Kleczew 7 989  1 203  1 202  1 119  182  16.26
Kramsk 8 529  1 283  1 283  1 224  166  13.56
Krzymów 5 987  960  958  920  89  9.67
Rychwał 6 669  1 101  1 101  1 037  163  15.72
Rzgów 5 617  860  860  821  125  15.23
Skulsk 4 912  590  590  556  76  13.67
Sompolno 8 406  1 197  1 197  1 128  125  11.08
Stare Miasto 8 916  1 771  1 771  1 680  161  9.58
Ślesin 11 156  1 697  1 695  1 615  149  9.23
Wierzbinek 5 904  846  846  770  168  21.82
Wilczyn 4 979  819  819  772  159  20.60
Ogółem 101 798  15 976  15 968  15 113  2 102  13.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 615 29.26 4.07
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 82 3.90 0.54
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 557 26.50 3.69
JANKOWIAK Wojciech 35 1.67 0.23
SZALCZYK Zofia Barbara 42 2.00 0.28
PASZYK Krzysztof Michał 8 0.38 0.05
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 45 2.14 0.30
KUBIAK Andrzej 32 1.52 0.21
CHOJNACKA Andżelika Helena 657 31.26 4.35
BAUMGART Marek Piotr 29 1.38 0.19