A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Kazimierz Biskupi

Kazimierz Biskupi
brak 9.23% 10.71% 12.19% 13.67% 15.15% 16.63% 18.11% 19.59% 21.07% 22.55%
danych 10.70% 12.18% 13.66% 15.14% 16.62% 18.10% 19.58% 21.06% 22.54% 24.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 014
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 555
Liczba ważnych kart:1 554
Frekwencja wyborcza:17.25%
Liczba głosów ważnych:1 484
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:139
% 9.37%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 33 23.74 2.22
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 6 4.32 0.40
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 43 30.94 2.90
JANKOWIAK Wojciech 2 1.44 0.13
SZALCZYK Zofia Barbara 1 0.72 0.07
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 2 1.44 0.13
KUBIAK Andrzej 0 0.00 0.00
CHOJNACKA Andżelika Helena 50 35.97 3.37
BAUMGART Marek Piotr 2 1.44 0.13