A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Wilczyn

Wilczyn
brak 9.23% 10.71% 12.19% 13.67% 15.15% 16.63% 18.11% 19.59% 21.07% 22.55%
danych 10.70% 12.18% 13.66% 15.14% 16.62% 18.10% 19.58% 21.06% 22.54% 24.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 979
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:819
Liczba ważnych kart:819
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:772
% głosów ważnych:94.26%
Liczba głosów na listy komitetu:159
% 20.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 69 43.40 8.94
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 5 3.14 0.65
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 21 13.21 2.72
JANKOWIAK Wojciech 3 1.89 0.39
SZALCZYK Zofia Barbara 5 3.14 0.65
PASZYK Krzysztof Michał 2 1.26 0.26
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 3 1.89 0.39
KUBIAK Andrzej 6 3.77 0.78
CHOJNACKA Andżelika Helena 45 28.30 5.83
BAUMGART Marek Piotr 0 0.00 0.00