A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Sompolno

Sompolno
brak 9.23% 10.71% 12.19% 13.67% 15.15% 16.63% 18.11% 19.59% 21.07% 22.55%
danych 10.70% 12.18% 13.66% 15.14% 16.62% 18.10% 19.58% 21.06% 22.54% 24.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 406
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 197
Liczba ważnych kart:1 197
Frekwencja wyborcza:14.24%
Liczba głosów ważnych:1 128
% głosów ważnych:94.24%
Liczba głosów na listy komitetu:125
% 11.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 54 43.20 4.79
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 11 8.80 0.98
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 21 16.80 1.86
JANKOWIAK Wojciech 2 1.60 0.18
SZALCZYK Zofia Barbara 2 1.60 0.18
PASZYK Krzysztof Michał 2 1.60 0.18
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 5 4.00 0.44
KUBIAK Andrzej 2 1.60 0.18
CHOJNACKA Andżelika Helena 24 19.20 2.13
BAUMGART Marek Piotr 2 1.60 0.18