A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Wierzbinek

Wierzbinek
brak 9.23% 10.71% 12.19% 13.67% 15.15% 16.63% 18.11% 19.59% 21.07% 22.55%
danych 10.70% 12.18% 13.66% 15.14% 16.62% 18.10% 19.58% 21.06% 22.54% 24.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 904
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:846
Liczba ważnych kart:846
Frekwencja wyborcza:14.33%
Liczba głosów ważnych:770
% głosów ważnych:91.02%
Liczba głosów na listy komitetu:168
% 21.82%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 100 59.52 12.99
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 1 0.60 0.13
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 20 11.90 2.60
JANKOWIAK Wojciech 3 1.79 0.39
SZALCZYK Zofia Barbara 8 4.76 1.04
PASZYK Krzysztof Michał 1 0.60 0.13
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 0 0.00 0.00
KUBIAK Andrzej 2 1.19 0.26
CHOJNACKA Andżelika Helena 28 16.67 3.64
BAUMGART Marek Piotr 5 2.98 0.65