A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Grodziec

Grodziec
brak 9.23% 10.71% 12.19% 13.67% 15.15% 16.63% 18.11% 19.59% 21.07% 22.55%
danych 10.70% 12.18% 13.66% 15.14% 16.62% 18.10% 19.58% 21.06% 22.54% 24.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 151
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:566
Liczba ważnych kart:566
Frekwencja wyborcza:13.64%
Liczba głosów ważnych:541
% głosów ważnych:95.58%
Liczba głosów na listy komitetu:130
% 24.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 22 16.92 4.07
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 3 2.31 0.55
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 41 31.54 7.58
JANKOWIAK Wojciech 3 2.31 0.55
SZALCZYK Zofia Barbara 3 2.31 0.55
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 0 0.00 0.00
KUBIAK Andrzej 3 2.31 0.55
CHOJNACKA Andżelika Helena 52 40.00 9.61
BAUMGART Marek Piotr 3 2.31 0.55