A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Kramsk

Kramsk
brak 9.23% 10.71% 12.19% 13.67% 15.15% 16.63% 18.11% 19.59% 21.07% 22.55%
danych 10.70% 12.18% 13.66% 15.14% 16.62% 18.10% 19.58% 21.06% 22.54% 24.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 283
Liczba ważnych kart:1 283
Frekwencja wyborcza:15.04%
Liczba głosów ważnych:1 224
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:166
% 13.56%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 52 31.33 4.25
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 11 6.63 0.90
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 40 24.10 3.27
JANKOWIAK Wojciech 1 0.60 0.08
SZALCZYK Zofia Barbara 2 1.20 0.16
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 6 3.61 0.49
KUBIAK Andrzej 4 2.41 0.33
CHOJNACKA Andżelika Helena 50 30.12 4.08
BAUMGART Marek Piotr 0 0.00 0.00