A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Stare Miasto

Stare Miasto
brak 9.23% 10.71% 12.19% 13.67% 15.15% 16.63% 18.11% 19.59% 21.07% 22.55%
danych 10.70% 12.18% 13.66% 15.14% 16.62% 18.10% 19.58% 21.06% 22.54% 24.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 916
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 771
Liczba ważnych kart:1 771
Frekwencja wyborcza:19.86%
Liczba głosów ważnych:1 680
% głosów ważnych:94.86%
Liczba głosów na listy komitetu:161
% 9.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 54 33.54 3.21
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 12 7.45 0.71
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 40 24.84 2.38
JANKOWIAK Wojciech 3 1.86 0.18
SZALCZYK Zofia Barbara 6 3.73 0.36
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 1 0.62 0.06
KUBIAK Andrzej 3 1.86 0.18
CHOJNACKA Andżelika Helena 35 21.74 2.08
BAUMGART Marek Piotr 7 4.35 0.42