A  A+ A+

Gmina Kazimierz Biskupi

Kazimierz Biskupi
brak 12.01% 12.80% 13.58% 14.37% 15.15% 15.94% 16.72% 17.51% 18.29% 19.08%
danych 12.79% 13.57% 14.36% 15.14% 15.93% 16.71% 17.50% 18.28% 19.07% 19.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 014
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 555
Liczba ważnych kart:1 554
Frekwencja wyborcza:17.25%
Liczba głosów ważnych:1 484
% głosów ważnych:95.50%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  44  2.96
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  22  1.48
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  132  8.89
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  589  39.69
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  70  4.72
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  61  4.11
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  85  5.73
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  342  23.05
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  139  9.37
  Komitety razem 1 484  100