A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kramsk

Kramsk
brak 2.28% 2.53% 2.77% 3.02% 3.26% 3.51% 3.76% 4.00% 4.25% 4.49%
danych 2.52% 2.76% 3.01% 3.25% 3.50% 3.75% 3.99% 4.24% 4.48% 4.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 283
Liczba ważnych kart:1 283
Frekwencja wyborcza:15.04%
Liczba głosów ważnych:1 224
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:52
% 4.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 34 65.38 2.78
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 1 1.92 0.08
KŁOSOWSKI Krzysztof 4 7.69 0.33
BANAŚ Paulina Ewa 1 1.92 0.08
BANASZAK Maciej 1 1.92 0.08
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 0 0.00 0.00
SCHUPKE Stanisław 0 0.00 0.00
HAJDUŚ Bożena 4 7.69 0.33
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 0 0.00 0.00
KOSIŃSKA Monika 7 13.46 0.57