A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Kramsk

Kramsk
brak 31.06% 32.42% 33.78% 35.15% 36.51% 37.87% 39.23% 40.59% 41.96% 43.32%
danych 32.41% 33.77% 35.14% 36.50% 37.86% 39.22% 40.58% 41.95% 43.31% 44.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 283
Liczba ważnych kart:1 283
Frekwencja wyborcza:15.04%
Liczba głosów ważnych:1 224
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:529
% 43.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Ryszard Henryk 403 76.18 32.92
DZIUBA Tadeusz Antoni 35 6.62 2.86
ROGACKI Adam Maksym 40 7.56 3.27
DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa 25 4.73 2.04
HINC Sławomir Michał 5 0.95 0.41
WICHNIEWICZ Maria Joanna 2 0.38 0.16
SOWA Marek Jan 0 0.00 0.00
SOBOTA Halina Teresa 5 0.95 0.41
JEMIELITY Ewa Anna 5 0.95 0.41
MASIEL Jan Tadeusz 9 1.70 0.74