A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Sompolno

Sompolno
brak 2.28% 2.53% 2.77% 3.02% 3.26% 3.51% 3.76% 4.00% 4.25% 4.49%
danych 2.52% 2.76% 3.01% 3.25% 3.50% 3.75% 3.99% 4.24% 4.48% 4.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 406
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 197
Liczba ważnych kart:1 197
Frekwencja wyborcza:14.24%
Liczba głosów ważnych:1 128
% głosów ważnych:94.24%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 3.37%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 22 57.89 1.95
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 2 5.26 0.18
KŁOSOWSKI Krzysztof 2 5.26 0.18
BANAŚ Paulina Ewa 4 10.53 0.35
BANASZAK Maciej 3 7.89 0.27
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 0 0.00 0.00
SCHUPKE Stanisław 0 0.00 0.00
HAJDUŚ Bożena 1 2.63 0.09
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 1 2.63 0.09
KOSIŃSKA Monika 3 7.89 0.27