A  A+ A+

Gmina Kościan

Kościan
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 446
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 024
Liczba ważnych kart:2 024
Frekwencja wyborcza:16.26%
Liczba głosów ważnych:1 900
% głosów ważnych:93.87%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne