A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo
brak 2.88% 3.10% 3.32% 3.55% 3.77% 3.99% 4.21% 4.43% 4.66% 4.88%
danych 3.09% 3.31% 3.54% 3.76% 3.98% 4.20% 4.42% 4.65% 4.87% 5.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 749
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:955
Liczba ważnych kart:955
Frekwencja wyborcza:14.15%
Liczba głosów ważnych:888
% głosów ważnych:92.98%
Liczba głosów na listy komitetu:32
% 3.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 22 68.75 2.48
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 6 18.75 0.68
KŁOSOWSKI Krzysztof 1 3.13 0.11
BANAŚ Paulina Ewa 2 6.25 0.23
BANASZAK Maciej 0 0.00 0.00
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 0 0.00 0.00
SCHUPKE Stanisław 0 0.00 0.00
HAJDUŚ Bożena 0 0.00 0.00
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 0 0.00 0.00
KOSIŃSKA Monika 1 3.13 0.11