A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Lipno

Lipno
brak 2.88% 3.10% 3.32% 3.55% 3.77% 3.99% 4.21% 4.43% 4.66% 4.88%
danych 3.09% 3.31% 3.54% 3.76% 3.98% 4.20% 4.42% 4.65% 4.87% 5.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 555
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:941
Liczba ważnych kart:941
Frekwencja wyborcza:16.94%
Liczba głosów ważnych:900
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:45
% 5.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 29 64.44 3.22
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 7 15.56 0.78
KŁOSOWSKI Krzysztof 0 0.00 0.00
BANAŚ Paulina Ewa 1 2.22 0.11
BANASZAK Maciej 0 0.00 0.00
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 4 8.89 0.44
SCHUPKE Stanisław 0 0.00 0.00
HAJDUŚ Bożena 1 2.22 0.11
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 2 4.44 0.22
KOSIŃSKA Monika 1 2.22 0.11