A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Święciechowa

Święciechowa
brak 2.88% 3.10% 3.32% 3.55% 3.77% 3.99% 4.21% 4.43% 4.66% 4.88%
danych 3.09% 3.31% 3.54% 3.76% 3.98% 4.20% 4.42% 4.65% 4.87% 5.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 935
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:900
Liczba ważnych kart:900
Frekwencja wyborcza:15.16%
Liczba głosów ważnych:863
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 5.10%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 32 72.73 3.71
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 5 11.36 0.58
KŁOSOWSKI Krzysztof 1 2.27 0.12
BANAŚ Paulina Ewa 0 0.00 0.00
BANASZAK Maciej 1 2.27 0.12
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 4 9.09 0.46
SCHUPKE Stanisław 0 0.00 0.00
HAJDUŚ Bożena 0 0.00 0.00
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 0 0.00 0.00
KOSIŃSKA Monika 1 2.27 0.12