A  A+ A+

Miasto Piła

Piła
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 557
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 082
Liczba ważnych kart:15 076
Frekwencja wyborcza:25.76%
Liczba głosów ważnych:14 573
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne