A  A+ A+

Miasto Wyrzysk

Wyrzysk
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 936
Liczba ważnych kart:1 936
Frekwencja wyborcza:17.38%
Liczba głosów ważnych:1 835
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne