A  A+ A+

Miasto Wysoka

Wysoka
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 356
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:881
Liczba ważnych kart:881
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:809
% głosów ważnych:91.83%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne