A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Czerwonak

Czerwonak
brak 1.67% 1.98% 2.29% 2.60% 2.91% 3.22% 3.52% 3.83% 4.14% 4.45%
danych 1.97% 2.28% 2.59% 2.90% 3.21% 3.51% 3.82% 4.13% 4.44% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 650
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 558
Liczba ważnych kart:5 559
Frekwencja wyborcza:26.92%
Liczba głosów ważnych:5 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:134
% 2.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 68 50.75 1.27
TOMCZAK Witold Stanisław 27 20.15 0.50
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 11 8.21 0.21
JĘDRECKA Jolanta Janina 6 4.48 0.11
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 5 3.73 0.09
MYKYTYN Anna Beata 4 2.99 0.07
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 3 2.24 0.06
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 6 4.48 0.11
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 2 1.49 0.04
MASŁOWSKI Arkadiusz 2 1.49 0.04